Tag: bài tập và tư thế yoga tại nhà

Image description

Thử thách bản thân tối đa cùng dynamic yoga

Dynamic yoga hay yoga vận động là loại hình yoga còn khá mới ở nước ta. Đây là một loại hình yoga đầy mạnh mẽ và thách thức, được xem là cấp độ tiếp theo của power yoga.