Tag: Tư thế cái cây

Image description

Hatha yoga - Cùng bạn đánh thức sự yêu đời

Hatha yoga không phải là một bộ môn xa lạ. Thế nhưng, nếu chỉ mới “chân ướt chân ráo” làm quen với yoga, chắc chắn thuật ngữ này ít nhiều sẽ làm bạn bối rối đấy.