Tag: thiền

Image description

Thiền tâm từ và sức mạnh lan tỏa tình yêu thương

Thực hành thiền tâm từ là cách để bạn lan tỏa những rung động yêu thương, lòng từ tâm và nguyện cầu những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người, mong cho muôn loài đều được hưởng sự an lạc, hạnh phúc và hòa hợp.