Tag: động lực tập luyện

Image description

Làm thế nào để tăng động lực tập luyện khi bạn nản lòng?

Lên kế hoạch tập luyện thì dễ, theo đuổi mục tiêu đến cùng mới khó. Vì vậy, bạn luôn cần tăng động lực tập luyện. Thật không may, đôi khi, động lực bỏ rơi bạn ngay khi bạn cần nó nhất. Vậy làm sao để không bị sự nản lòng tiêu diệt ý chí tập luyện?