Tag: tập chân

Image description

Bạn đã biết cách sử dụng máy tập chân nằm hiệu quả?

Máy tập chân nằm là loại máy chỉ tập trung vào hai phần cơ là cơ đùi sau và cơ bắp chân. Một chiếc máy tập chân nằm cơ bản sẽ đòi hỏi người tập nằm sấp trên ghế, cổ chân gác phía dưới đệm và cuốn bắp chân lên để thực hiện động tác.