Tag: Các bài tập tay

Image description

Tổng hợp các bài tập tay sau tốt nhất cho nam

Tay sau là nhóm cơ tham gia vào các bài tập đẩy như đẩy ngực, đẩy vai… Chuyển động đó chỉ kích thích vừa đủ lên tay sau. Do đó, nếu muốn phát triển tốt tay sau, bạn nên sắp xếp 1 buổi tập riêng dành cho nhóm cơ tay. Nhóm cơ tay sau là ...