Tag: bắt đầu tập gym

Image description

Giải đáp 6 câu hỏi phổ biến của người mới bắt đầu tập gym

Bắt đầu tập gym là một bước tiến mới và vĩ đại trong hành trình bảo vệ sức khỏe của bạn. Nhưng các vấn đề phát sinh có thể khiến bạn thắc mắc nhưng không biết hỏi ai. Để tiết kiệm thời gian cho bạn, LEEP.APP chọn lọc ra 6 vấn đề thường xuyên được những người mới tập gym đặt ra.