Tag: bài tập cơ mông

Image description

Sandbag giúp tăng sức mạnh cơ tối đa

Sandbag giúp bạn tăng sức mạnh cơ cốt lõi, cơ tay, cơ lưng, tăng khả năng tập trung, độ dẻo dai, mang đến sự cân bằng và ổn định của cơ thể.