Tag: Tương tác giữa giấc ngủ và tập gym

Image description

Giấc ngủ và tập gym: Liệu có sự tương tác nào không?

Chế độ tập và dinh dưỡng là hai yếu tố được chú trọng trong thể hình. Thế nhưng, một yếu tố phụ khác quyết định hiệu suất tập luyện cần nhận được sư quan tâm nhiều hơn là mối liên hệ giữa giấc ngủ và tập gym. Giấc ngủ và tập gym tuy là hai ...