Tag: trụ bóng rổ

Image description

Các vị trí trong bóng rổ, bạn phù hợp với vị trí nào?

Các vị trí trong bóng rổ đảm nhận những vai trò và nhiệm vụ khác nhau trên sân. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, người chơi ở mỗi vị trí cần phải có những kỹ năng và tố chất nhất định. Hiểu về các vị trí trong bóng rổ cũng như lợi thế của ...