Tag: deadlift

Image description

Bạn cần làm gì để giúp người khác tập luyện những bài tập cơ bản?

Khi tập gym, bạn không chỉ tập một mình mà còn tương tác với nhiều người khác trong phòng tập. Một trong những cách phổ biến nhất để giao lưu đó là giúp người khác tập luyện. Tuy nhiên, đây không phải là một việc đơn giản mà cũng cần bạn phải tập trung và nắm được cơ chế thì mới có thể cùng những người bạn trong phòng gym của mình tiến bộ.