Anil Lakhera - Yoga Instructor

Anil Lakhera - Yoga Instructor

@sashtranil

(4)

Kinh nghiệm

7 năm

Theo dõi

77

Level

PLATINUM

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Hindi

Walter Veale Fitnation
Walter Veale Fitnation
Walter Veale Fitnation
  • Yoga
  • Cải thiện tinh thần
  • Căng cơ
  • Cải thiện sự linh hoạt
  • Giảm căng thẳng cơ