Tag: tập giữ thăng bằng

Image description

Tại sao tập giữ thăng bằng lại quan trọng với dân thể hình?

Thành bại trong thể hình không chỉ phụ thuộc vào việc bạn nâng tạ bao nhiêu cân mà còn là việc cơ thể bạn có đủ sức để chống chịu, cũng như giữ được thăng bằng trong cả quá trình tập hay không. Chính vì thế, tập giữ thăng bằng nên nhận được sự chú trọng nhiều hơn trong các buổi tập của bạn.