Tag: nhịp tim

Image description

Thế nào là cường độ luyện tập hợp lý?

Cường độ luyện tập hợp lý luôn là vấn đề đáng quan tâm với các gymer. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề rất đơn giản và dễ nắm bắt, chỉ cần người tập dành thời gian lắng nghe bản thân sau mỗi động tác.  Hiểu được giới hạn của bản thân luôn là ...