Tag: yoga thiền

Image description

7 cách thiền định tốt cho sức khỏe mà bạn nên biết

Thiền là thời gian để bạn thư giãn và nâng cao nhận thức trong một thế giới đầy căng thẳng như hiện nay. Theo dòng thời gian, đã có hàng chục cách thiền định ra đời. Bạn nên thử hết các cách thiền khác nhau để tìm ra bài tập phù hợp nhất.