Tag: thở khi tập yoga

Image description

Tầm quan trọng của các bài tập thở trong yoga

Các bài tập thở trong yoga có thể giúp kết hợp cơ thể và tâm trí. Hơn thế nữa, loại hình luyện tập này còn làm thay đổi cách bạn cảm nhận về cơ thể và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan. Hơi thở là thứ duy nhất ở cùng với bạn từ ...