Tag: lợi ích của tư thế cái cây

Image description

Tư thế cái cây: Đơn giản nhưng lợi ích to lớn

Tư thế cái cây nhìn có vẻ đơn giản và cơ bản nhưng thực tế, không dễ thực hiện được tư thế này bởi nó mang đến sự thách thức rất lớn về khả năng giữ thăng bằng của cơ thể.