Tag: chiều cao

Image description

Chiều cao có thật sự quan trọng khi chơi đánh cầu lông?

Nhiều người quan niệm rằng, chỉ có người cao lớn mới có thể chơi tốt cầu lông. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, chiều cao không chỉ mang lại lợi thế mà còn có thể gây ra một số bất lợi nhất định cho bạn khi chơi đánh cầu lông.