Tag: chấn thương khi tập cardio

Image description

Các chấn thương khi tập cardio và cách phòng ngừa hữu hiệu

Tập luyện thể thao luôn đòi hỏi cơ thể phải vận động liên tục và vận động ở một cường độ cao để phát triển giới hạn của bản thân. Chấn thương khi tập luyện cardio và cả trong tập luyện thể hình là điều thường gặp phải. Để tránh các chấn thương, tập luyện đúng kỹ thuật là điều đòi hỏi tiên quyết. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vẫn không thể né tránh hoàn toàn khỏi các chấn thương khi luyện tập. Vì vậy, tìm hiểu cách đề phòng và điều trị khi gặp chấn thương là vô cùng cần thiết khi tập luyện thể thao.