Tag: bài học từ yoga

Image description

Học lại lớp yoga cơ bản: Lùi 1 bước để tiến 3 bước

Sự lặp lại là nền tảng của yoga. Dù đã tập yoga được một thời gian và đã sớm đi qua các lớp yoga cơ bản nhưng sẽ có lúc, bạn cần quay lại lớp học này để khám phá thêm những tiềm năng của bản thân. Bạn đã tập yoga được một thời gian ...